> Wapenschild van Karel II de Lalaing, neef van Antoon de Lalaing. Fragment van een glasraam uit de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

 



Museumcollectie

Er zijn 247 objecten gevonden - klik hier voor het algemene overzicht!
Volgende afbeeldingen>>

Titel

Auteur

Datering

Hoogte

Breedte

Drager

Afbeelding

Voor de eerste maal te Hoogstraten zesdaagse op rollen - van 21 oktober tot en met 26 oktober      69,5  42,8  papier   
2e zesdaagse op rollen te Hoogstraten - van 13 okt. tot en met 18 okt.      69,5  42,8  papier   
Wintertijd is leestijd - Bezoekt de Gemeentelijke Bibliotheek - Vrije toegang      72,7  45,5  papier   
Strafwetboek der zatlappen      69,5  49  papier   
Tentoonstelling van voorwerpen die gered werden uit de grote kerk in de zaal der vakschool - open van 9-10u. En van 2-6u.      50  32,5  papier   
4e Kempisch Congres van Geschiedenis en Oudheidkunde - Gewijd aan het Gildeleven in de Kempen - Tentoonstelling van 16 oogst tot 13 sepber - Congresdagen van 29 oogst tot 1 sepber - Esschen  Lith. Delko . Anvers    91  63  papier   
H. Bloed - Hoogstraten Processie - 17 Juni te 11.15 uur  Drukkerij Haseldonckx - Hoogstraten    72  38,5  papier   
H. Bloedfeesten Hoogstraten - Processie op zondag 21 mei en 28 mei om 11.00 u. - Op donderdag 25 mei in de kerk na de mis van 10.00 u.      59,5  29,5  papier   
Hoogstraten - H. Bloedprocessie - Zondag 26 mei en 2 juni om 11 uur - Donderdag 30 mei om 11 uur in de kerk  Grauwmans Prints b.v.b.a.    71  45  papier   
Bois-Seigneur-Isaac - Abbaye des Prémontrés - Pélerinages en l' honneur du Saint-Sang      65  50  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten - op 13, 17, 20 juni te 10 uur: Luisterrijke Processie  Hoogstraten - Drukk. Haseldonckx    88  51,5  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten - Op 5, 9 en 12 juni te 11 uur - Luisterrijke Processie  Drukk. Haseldonckx, Hoogstraten    85,5  52,5  papier   
H. Bloed - Hoogstraten - 4 Juni - 8 Juni - 11 Juni  Hoogstraten - Drukkerij J. Haseldonckx    37  54,5  papier   
H. Bloed - Hoogstraten - 31 Mei - 4 Juni - 7 Juni  Hoogstraten - Drukkerij J. Haseldonckx    36,5  54,5  papier   
H. Bloed - Hoogstraten - Processie - 9 en 16 juni te 11u.      73  43  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten - op 24, 28 en 31 mei te 11 u. - Luisterrijke Processie  Hoogstraten - Drukkerij Haseldonckx    88  51,5  papier   
Hoogsrtaten - H. Bloedfeesten - op 12, 16, 19, juni te 11 uur - Luisterrijke Processie  Hoogstraten - Drukkerij Haseldonckx    88  51,5  papier   
H. Bloed Hoogstraten - 27 Mei - 31 Mei - 3 Juni - H. Missen van af 6 uur om de half uur. - 10 uur Hoogmis, gevolgd door de processie  Hoogstraten, Drukk; J. Haseldonckx    37  56  papier   
H. Bloed Hoogstraten - 20 Juni - 24 Juni - 27 Juni - H. Missen van af 6 1/2 u. om de half uur. - 10 uur Hoogmis, gevolgd door de processie  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx    36,5  55  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten      88  51,5  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten - Op Zondag 9, Donderdag 13 en Zondag 16 juni te 11 uur. - Luisterrijke Processie  Drukkerij Haseldonckx, Hoogstraten    88  51,5  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten - op 24, 28 en 31 mei te 11 u. - Luisterrijke Processie  Hoogstraten - Drukkerij Haseldonclx    88  51,5  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten - op 12, 16, 19 juni te 11 uur - Luisterrijke Processie  Hoogstraten - Drukkerij Haseldonclx    88  51,5  papier   
Hoogstraten - H. Bloedfeesten op 12, 16, 19 juni te 11 uur - Luisterrijke Processie      86,5  51,5  papier   
Leergang voor Kunstvorming en Kennis der streek - ingericht door de K. V. H. U. Antwerpen - Officieel Diploma van Gids  Druk. K. Dierix-Van Riet. Muizenstraat 19 Antwerpen    72,5  51,5  papier   
De Spiegel - Verschijnt om de veertien dagen - overal verkrijgbaar - Prijs: 3 Fr.      82,1  61,4  papier   
Geef ons oud papier - Oud papier geeft ons 62000 arbeiders met vrouw en gezin werk en brood  Antwerpen - O. Platteau & Co. / Adelbaere    113  83  papier   
Indien ge onmiddellijk werk vinden wilt - En ook aan de toekomst denkt - Waarom leert ge dan geen goeden stiel? - Neem de gelegenheid te baat! - Ge zult tijdens uw leertijd uw brood en dat uwer familie verdienen - En naderhand goede loonen opstrijken - Om      120  160,1  papier   
Bezoek Hoogstraten - Aanbevolen - Eenige merkwaardigheden - Kr. Middenstand  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx    54,8  88  papier   
Komt allen zien naar de grootste film der beroemde 80 "Wiener-Sangerknaben" - Zingende jeugd - Zaal Nele te Hoogstraten - Woensdag 30 november om 7.30u      42,5  62,2  papier   
Stad Hoogstraten - 26 september overhandiging van het vaandel aan den V.O.S. - luisterrijke feesten en festival  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx    84,5  62,3  papier   
Herdenkt den Guldensporenslag  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx    77,5  61,5  papier   
Hoogstraten - vertrouw uw kinderen toe aan een van onze katholieke lagere scholen  Hoogstraten - Druk. Haseldonckx    61  42,9  papier   
De nacht van Antwerpen - B.R.T. - Nederlandse uitzendingen    02/03/1962  79,5  120  papier   
B.R.T. 2 - Omroep Brabant - Passieconcert  Drukkerij Depre Tervuren  05/03/1969  49  31  papier   
Solemnele Beganckenisse met Vollen Aflaet in de collegiaele ende Parochiaele Kercke van de H. Maeght en de Martelaresse Catharina binnen de Vryheydt des S' Hertoghsdoms van Hooghstraeten  T' Antwerpen by Joannes Grange' Stads-drukker ende Boek-verkooper op d' Eyer-merckt. 1761  1761  54,5  43,5  papier   
En waar de Ster bleef stille staan… - Kerstmislegende door Felix Timmermans en Edward Veterman  Drukkerij A. Hessens, Komediantenstraat 12 Brussel  18/12/1948  64,5  46,5  papier   
En waar de Ster bleef stille staan… - Kerstmislegende door Felix Timmermans en Edward Veterman  Drukkerij A. Hessens, Komediantenstraat 12 Brussel  18/12/1949  64,5  46,5  papier   
Solemneele Eeuw-feest met Vollen Aflaet ter gelegendheyd van het vier honderd en vyftigste jaer van het Heylig Bloed uytgestort binnen Boxtel, wiens overblyfsels berusten in de Parochiale Kerk van de H. Catharina binnen Hoogstraeten  Te Turnhout, uyt de Steen en Boekdrukkery van P. J. Brepols  1830  60  49  papier   
Solemneele Eeuw-feest met Vollen Aflaet ter gelegendheyd van het vier honderd en vyftigste jaer van het Heylig Bloed uytgestort binnen Boxtel, wiens overblyfsels berusten in de Parochiale Kerk van de H. Catharina binnen Hoogstraeten  Te Turnhout, uyt de Steen en Boekdrukkery van P. J. Brepols  1830  59  48  papier   
Solemnele Achtdaegsche Feestdag van het Heilig Mirakuleus Bloed berustende in de parochiale kerk te Hoogstraten  Turnhout. Brepols en Dierckx Zoon  1840  66  50  papier   
Vijfhonderdjarig Jubilé van het Mirakuleus H. Bloed - Solemneel Octaaf met vollen aflaat in de Parochiale Kerk van de H. Catharina te Hoogstraten, op zondag 23 mei 1880 en de zeven volgende dagen.  Turnhout. - Boekdrukkerij Splichal-Roosen.  1880  165  91  papier   
Openbare Verkooping van het schoon patrimonieel Landgoed Broederstede te Minderhout Arrt Turnhout  Turnhout. - Etablissement Antoine Van Genechten  1891  91,5  59,2  papier   
Openbare verkooping van het schoon patrimonieel Landgoed Broederstede te Minderhout - De verkoping zal geschieden te Hoogstraeten ter herberg "De Gouden Leeuw" bij Mr. R. Peeraer: voorlopig op Dijnsdag 6 October en eindelijk op 20 October 1891, telkens om  Turnhout - Drukk. Antoine Van Genechten  1891  193  84  papier   
1652 - 1902 - Plechtig Jubelfeest ter gelegenheid van de 250e verjaring der overbrenging van het mirakuleus H. Bloed te Hoogstraten  Hoogstraten. - Drukk. L. Van Hoof-Roelans  1902  121,7  83,4  papier   
1652 - 1902 - Plechtig Jubelfeest ter gelegenheid van de 250e verjaring der overbrenging van het mirakuleus H. Bloed te Hoogstraten  Hoogstraten. - Drukk. L. Van Hoof-Roelans  1902  121,5  83,4  papier   
1652 Stad Hoogstraten 1902 - Plechtig Jubelfeest ter gelegenheid van de tweehonderd vijftigste verjaring der overbrenging van het mirakuleus Heilig Bloed  RATINCKX, J. - Druk. Lod. Van Hoof-Roelans  1902  236  116,8  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid van zondag 29 mei tot zondag 5 juni 1904 ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed berustend in de parochiale kerk van Hoogstraten  Hoogstraten. - Drukk. L. Van Hoof-Roelans  1904  117,2  84,5  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid van Zondag 10 tot Zondag 17 Juni 1906 ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed berustend in de parochiale kerk van Hoogstraten  Hoogstraten. - Drukkerij L. Van Hoof-Roelans  1906  90  60,5  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid - van Zondag 26 Mei tot Zondag 2 Juni 1907 - ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed - berustend in de parochiale kerk van Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. L. Van Hoof-Roelans  1907  91  60,5  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid - van Zondag 6 tot Zondag 13 Juni 1909 - ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed - berustend in de parochiale kerk van Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. L. van Hoof-Roelans  1909  119  57  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid van Zondag 11 tot Zondag 18 Juni 1911 ter eere van het mirakuleus Heilig Bloed berustend in de parochiale kerk van Hoogstratenn  Hoogstraten - Drukk. L.Van Hoof-Roelans  1911  130  72,2  papier   
Stad Hoogstraten Consciencefeesten 1812-1912 - In de Kempen op Zondag 18 Oogst 1912  Hoogstraten - Drukk. L. Van Hoof - Roelans.  1912  145,4  62  papier   
Mechelen - Tweede Sinksendag - Luisterrijke Processie O.L.V. van Hanswijk - ter ere  Drukk. Vermeulen - Mechelen  1913  89,4  61  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed berustend in de parochiale Kerk van Hoogstraten - van zaterdag 29 Mei tot Zondag 6 Juni 1920  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1920  114  67  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid van Zaterdag 10 tot Zondag 18 Juni 1922 ter eere van het mirakuleus Heilig Bloed berustend in de parochiale kerk van Hoogstraten  Hoogstraten. - Drukk. J. Haseldonckx  1922  149  82,8  papier   
Geschied en Oudheidkundig kongres der Kempen onder bescherming van Z.M. Koning Albert I - tentoonstelling van 20 oogst-5 sept 1922, Kongres: 2-5 sept 1922 - Tentoonstelling in het kasteel van Amalia Van Solms Turnhout  Antwerpen - F. De Smet  1922  85,2  71  papier   
2e Geschied en Oudheidkundig kongres der Kempen - augustus - september 1925 - Brecht - Gewijd aan de voormannen en beroemde familien der Kempen - Tentoonstelling van 30 augustus tot 13 september 1925 - Kongres van 5-8 september - Praalstoet op zondag 6 se  Antwerpen - Drukk. Delko  1925  91,6  62,3  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid van 29 mei tot 6 juni 1926 ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed in de parochiale kerk van Ste-Catharina te Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1926  85  62  papier   
Heilig Bloeddoek in Hoogstraten - Jubeljaar 1652-1927 - 275ste verjaring der overbrenging van het Mirakuleus H. Bloed van Antwerpen naar Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1927  138,6  89,3  papier   
Heilig Bloeddoek in Hoogstraten - Jubeljaar 1652-1927 - 275ste verjaring der overbrenging van het Mirakuleus H. Bloed van Antwerpen naar Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1927  138,2  89,3  papier   
Achtdaagsche Plechtigheid ter eere van het Mirakuleus Heilig Bloed in de collegiale Kerk van Ste Catharina te Hoogstraten vanaf 2 tot 10 juni 1928  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1928  118  72,5  papier   
3e Kempisch Kongres - Geschiedenis en Oudheidkunde - Augustus 1928 September - Gewijd aan het oude huisbedrijf in de kempen - Gheel - Tentoonstelling van 12 Oogst tot 16 Sept - Congresdagen van 1-4 Sept  Antwerpen - Drukk. Delko  1928  91,4  63  papier   
Rethy - Huldiging van den Kempischen dichter Lod. De Koninck - Zondag 1 September 1929  Mol - Drukk. Ferd. Swerts  1929  56,4  88  papier   
1929 - 1929 - Achtdaagsche Plechtigheid - Van 25 Mei tot 2 Juni - Plechtige vereering van het mirakuleus Heilig Bloed in de collegiale Kerk van Ste Catharina te Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1929  91,5  60  papier   
1929 - 1929 - Achtdaagsche Plechtigheid - Van 25 Mei tot 2 Juni - Plechtige vereering van het mirakuleus Heilig Bloed in de collegiale Kerk van Ste Catharina te Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1929  91  60,5  papier   
H. Bmped - zondag 15, donderdag 19 en zondag 22 juni 1930 van af 5 u. gelezen missen - Te 10 uur Hoogmis Luisterrijke Processsie Vertooning H. Bloeddoek  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1930  90,5  65  papier   
H. Bloed - zondag 15, donderdag 19 en zondag 22 juni 1930 van af 5 u. gelezen missen - Te 10 uur Hoogmis Luisterrijke Processie Vertooning H. Bloeddoek - Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckxx  1930  90,5  64,5  papier   
Heilig Bloedfeesten - te Hoogstraten - van af 14 tot 22 juni 1930  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1930  55  72  papier   
H. Bloed - 1930 - Van af 14 tot 22 Juni - Zondag 15, Donderdag 19 en Zondag 22 juni, van af 5 u. gelezen h. missen; te 10 uur de Plechtige Hoogmis gevolgd door de Luisterrijke Processie waarna Vertooning van den H. Bloeddoek  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1930  91  65  papier   
Vanaf 30 Mei tot 7 Juni 1931 - Plechtigheid ter eere van het Heilig Bloed - Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1931  122  89,9  papier   
4e Kempisch Kongres van Geschiedenis en Oudheidkunde gewijd aan het gildeleven in de Kempen - Tentoonstelling van 16 Oogst tot 13 September - Congresdagen van 29 Oogst tot 1 September - Esschen  Antwerpen - Drukk. Delko / Jan Huet  1931  91,4  63  papier   
4e Kempisch Kongres van Geschiedenis en Oudheidkunde gewijd aan het gildeleven in de Kempen - Tentoonstelling van 16 Oogst tot 13 September - Congresdagen van 29 Oogst tot 1 September - Esschen  Antwerpen - Drukk. Delko / Jan Huet  1931  91,4  63  papier   
Vanaf Zaterdag 21 tot Zondag 29 Mei 1932 - Plechtigheid ter eere van het Heilig Bloed - Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1932  120,8  90,4  papier   
Vanaf Zaterdag 10 tot Zondag 18 Juni 1933 - Plechtigheid ter eere van het Heilig Bloed - Hoogstraten  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1933  118,2  91,7  papier   
Hoogstraten - 6 augustus 1933 - Jubelfeest bij het 400-jarig bestaan van het Eglantierken  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1933  138,5  56,4  papier   
Heilig Bloedfeesten Hoogstraten - van Zaterdag 26 Mei tot Zondag 3 Juni 1934  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1934  118,2  91  papier   
Heilig Bloedfeesten Hoogstraten - van Zaterdag 26 Mei tot Zondag 3 Juni 1934  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1934  118,7  91,1  papier   
Heilig Bloed - te Hoogstraten - van 27 Mei tot 3 Juni 1934  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1934  26  18  papier   
Bezoek de handelsfoor - Kristene middenstand Hoogstraten - 23-25 September  Hoogstraten - Drukk. J. Haseldonckx  1934  88,3  56,6  papier   

 
      Erfgoedbank Hoogstraten - www.erfgoedbankhoogstraten.be - © Stedelijk Museum Hoogstraten