> Wapenschild van Karel II de Lalaing, neef van Antoon de Lalaing. Fragment van een glasraam uit de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

 Museumcollectie

Er zijn 44 objecten gevonden - klik hier voor het algemene overzicht!
Volgende afbeeldingen>>

Titel

Instelling

Datering

Hoogte

Breedte

Drager

Techniek

Afbeelding

Kan op drie poten met bolle buike, hoge hals en tuit (verwerving W.F.J. Van Genechten), opgegraven te Hoogstraten in 1844  Vleeshuis Antwerpen  [eind 16de eeuw]  23  19  brons     
Loodje : eind 19de eeuw geschonken aan dhr. De Schodt als behorend tot de Sint-Catharinakerk - aan de voorzijde een gotieke G en aan de achterzijde een wiel.  Koninklijke Bibliotheek van Belgie - Penningkabinet  [circa 1500]           
Schilderij van het kasteel van Hoogstraten.  Gelmelslot, Hoogstraten  [begin 20ste eeuw]           
Het kasteel van Hoogstraten in de 18de eeuw  Kasteel Anholt, Duitsland  [18de eeuw]           
Glazen armband (5-ribbig - kleurloos - geel glas aan de binnenzijde - type Haevernick 7a - S3 waterput Late ijzertijd) - opgegraven aan de site Meer-Zwaluwstraat (n.a.v. aanleg HSL)  Provincie Antwerpen - copyright Dienst Erfgoed  Late ijzertijd      glas     
Grote bikonische pot met afgeronde knik, vlakke bodem en cylindervormige hals in bruin-grijze kleur, gevonden te Meer op Bergen-Wildert.  Museum Taxandria Turnhout  late Bronstijd           
Grote pot met hoge schouder, vlakke bodem em korte licht uitslaande hals, donkerbruin, binnen donker bruin-grijs, opgegraven te Meer.  Museum Taxandria Turnhout  late Bronstijd           
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten (verwerving W.F.J. Van Genechten 1881)  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  12,6  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten (verwerving W.F.J. Van Genechten 1881)  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  11,4  4,4  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten (verwerving W.F.J. Van Genechten 1881)  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  9,1  3,9  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1923 uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  13,5  3,5  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1923 uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  12  3,5  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  7,5  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Late Bronstijd  6,5  2,5  brons     
Drieledige gepolijste schaal met holle schouder - opgegraven aan de site Meer-Zwaluwstraat (n.a.v. aanleg HSL)  Provincie Antwerpen - copyright Dienst Erfgoed  ijzertijd - ca. 250-150 v.C.      aardewerk  gebakken   
Intact bekertje uit een waterput - opgegraven aan de site Meer-Zwaluwstraat (n.a.v. aanleg HSL)  Provincie Antwerpen - copyright Dienst Erfgoed  ijzertijd - ca. 250-150 v.C.      aardewerk  gebakken   
Volledig drieledig potje met vingertopversiering - opgegraven aan de site Meer-Zwaluwstraat (n.a.v. aanleg HSL)  Provincie Antwerpen - copyright Dienst Erfgoed  ijzertijd - ca. 250-150 v.C.      aardewerk  gebakken   
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl met zijdelingse ring, gevonden in de winter van 1845-1846 in de Vlamingstraat, komt uit een depot van twintig bijlen.  Jubelpark, Brussel  Bronstijd           
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1924 uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Bronstijd  7,5  2,5  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1924 uit de verzameling van George Hasse.   Vleeshuis Antwerpen  Bronstijd  7,5  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1924 uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Bronstijd  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1924 uit de verzameling van George Hasse.  Vleeshuis Antwerpen  Bronstijd  7,5  brons     
Bronzen hulsbijl gevonden te Hoogstraten in 1924 uit de verzameling van George Hasse.   Vleeshuis Antwerpen  Bronstijd  6,5  2,5  brons     
Bronzen armband versierd met dwarsstreepjes waartussen punt cirkel motief uit de verzameling van George Hasse  Vleeshuis Antwerpen  Bronstijd  brons     
Oudste klok van de begijnhofkerk met opschrift: Jhesus is myn naem, ghemaect in jaar M CCCC L X  Jubelpark, Brussel  1460        gegoten   
Hengsel gevonden aan het kasteel (Mark, beemden noord en oost, aan de oppervlakte) tussen 2001 en 2005  Private collectie      40,5    gebakken   
Kommetje met slibversiering en drie pootjes gevonden aan het kasteel (Mark, beemden noord en oost, aan de oppervlakte) tussen 2001 en 2005  Private collectie    5,5  10,5    gebakken   
Kruik (opschrift letter P) gevonden aan het kasteel (Mark, beemden noord en oost, aan de oppervlakte) tussen 2001 en 2005  Private collectie    20  11    gebakken   
Papkommetje met slibversiering gevonden aan het kasteel (Mark, beemden noord en oost, aan de oppervlakte) tussen 2001 en 2005  Private collectie    13,5    gebakken   
Papkommetje gevonden aan het kasteel (Mark, beemden noord en oost, aan de oppervlakte) tussen 2001 en 2005  Private collectie    7,5  17,5    gebakken   
Grape gevonden aan het kasteel (Mark, beemden noord en oost, aan de oppervlakte) tussen 2001 en 2005  Private collectie    18,5  19    gebakken   

 
      Erfgoedbank Hoogstraten - www.erfgoedbankhoogstraten.be - © Stedelijk Museum Hoogstraten