> Wapenschild van Karel II de Lalaing, neef van Antoon de Lalaing. Fragment van een glasraam uit de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

 Auteursrechtenverklaring

Het Stedelijk Museum Hoogstraten heeft ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de beeldbank Hoogstraten te respecteren.

Indien u meent dat het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen is geschonden of indien u meent dat het portretrecht werd geschonden, contacteer dan het Stedelijk museum Hoogstraten zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Ander gebruik van de afbeeldingen dan prive-gebruik, moet steeds aangevraagd worden via het Stedelijk Museum Hoogstraten ! Bij gebruik van de afbeeldingen moet steeds vermeld worden: © Stedelijk Museum Hoogstraten.

 
      Erfgoedbank Hoogstraten - www.erfgoedbankhoogstraten.be - © Stedelijk Museum Hoogstraten