> Wapenschild van Karel II de Lalaing, neef van Antoon de Lalaing. Fragment van een glasraam uit de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

 Stadsarchief Hoogstraten

Onderstaande lijst geeft een beknopte weergave van het stadsarchief van Hoogstraten. Een meer uitgebreide vindt u hier.

1. Wetgeving en algemeen bestuur

 • Plakkaten, ordonnantiën en plakbrieven, 17de-19de eeuw (nr. 199-202)
 • Reglementen en wetten, 18de-19de eeuw (nr. 214, 219-224)
 • Charters; 14de-17de eeuw (nr. 256)
 • Resolutieboeken, 17de-18de eeuw (nr. 225-228)
 • Briefwisseling, 17de-19de eeuw (nr. 241-243)
 • Varia, 15de-20ste eeuw (nr. 108-113, 115-116, 217- 218, 252-255, 270, 311-313)

2. Vrijwillige rechtspraak en rechtspraak in geschillen

 • Schepenbrieven, 14de-17de eeuw (nr. 257-266)
 • Schepenbrieven van buiten Hoogstraten, 14de-18de eeuw (nr.306-308)
 • Boedelrekeningen, 18de eeuw (nr. 107)
 • Goedenissen en borgbrieven, 18de eeuw (nr. 114)
 • Sterfhuizen, 17de eeuw (nr. 309)
 • Processtukken, 16de-18de eeuw (nr. 245-250)

3. Financiën en fiscaliteit

 • Burgemeestersrekeningen en bewijzen, 16de-18de eeuw (nr. 19, 21-72)
 • Renten, 17de-18de eeuw (nr. 73)
 • Belastingen en accijnsen, 16de-18de eeuw (nr. 74-106)
 • Militaire kosten, 16de-19de eeuw (nr.203-213)
 • Kwartierstukken, 17de-18de eeuw (nr.216)
 • Rekening betreffende de muiters op het kasteel, 1601-1604 (nr. 230)
 • Gemeenteschulden en renten, 19de eeuw (nr. 238-239)
 • Rekeningen betreffende het stadhuis, 16de-18de eeuw (nr. 268)
 • Huurcelen, 17de-19de eeuw (nr. 271)

4. Bevolking

 • Poortersboek, 15de-17de eeuw (nr. 229)
 • Bevolkingslijsten, 17de-19de eeuw (nr. 235-237)
 • Uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, 18de-19de eeuw (nr. 251)
 • 5. Militaire zaken
 • Stukken betreffende lotelingen, conscriptie en militie, 18de-19de eeuw (nr. 194-198)

6. Onderwijs

 • Stukken betreffende de Latijnse school, 17de-18de eeuw (nr. 231)

7. Weldadigheidsinstellingen

 • Godshuizen: bewijzen bij de rekeningen, 19de eeuw (nr. 118)
 • Weeshuizen: rekeningen en bewijzen, 16de-20ste eeuw (nr. 119-133)
 • Heilige Geesttafel: rekeningen en bewijzen, 16de-19de eeuw (nr. 134-151)
 • Gasthuis: rekeningen en bewijzen, 16de-18de eeuw (nr. 153-164)

8. Sint-Katharinakerk

 • Rekeningen en bewijzen, 16de-19de eeuw (nr. 165-179, 267, 269)

9. Begijnhof

 • Hofmanualen en hofrekeningen, 16de-19de eeuw (nr. 183, 287)
 • Kerkmanualen, kerkrekeningen en bewijzen, 16de- 19de eeuw (nr. 184-185, 288)
 • Conventmanualen en conventrekeningen, 16de-19de eeuw (nr. 186)
 • Heilige Geesttafel: manualen en rekeningen, 16de-19de eeuw (nr. 187)
 • Testamenten, borgbrieven en briefwisseling, 16de-19de eeuw (nr. 188-189, 292)
 • Verhuringen, cijnsen en rekeningen, 19de eeuw (nr. 190-193)
 • “Register van den Beggynhove tot Hoogstraeten”, 1680-1839 (nr. 286)
 • Register “Goederen der Commissie Begijnhof der kerk en infirmerie”, 1786-1887( nr. 289)
 • Schepenbrieven, 14de-16de eeuw (nr. 290)
 • Charters, 14de-16de eeuw (nr. 291)
 • Varia, 16de-20ste eeuw (nr. 293-297)

10. Sint-Luciakapel

 • Stukken betreffende de Sint-Luciakapel, 15de-20ste eeuw (nr. 310)

11. Kasteel

 • Gelmelslot: rekeningen en bewijzen, 16de eeuw (nr. 180-182)

12. Fondsen

 • Fonds Heilig Bloed, 16de-20ste eeuw (nr. 298-302)
 • Fonds Jozef Lauwerys, 20ste eeuw (nr. 314-333)
 
      Erfgoedbank Hoogstraten - www.erfgoedbankhoogstraten.be - © Stedelijk Museum Hoogstraten